2016/2017

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Alkalmazott Analízis Szeminárium

A BME Matematikai Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába. Bővebb információ a szeminárium honlapján található.
2017.09.21. Faragó István:   Qualitatively reliable numerical models of time-dependent problems
2017.09.28. Kalmár-Nagy Tamás:   Devilish eigenvalues: hysteresis and mechanistic turbulence
2017.10.05. Zachár András:   An explicit analytic solution of a coupled first order partial and ordinary differential equation system for a discontinuous initial-boundary value problem


2016/2017

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Alkalmazott Analízis Szeminárium

A BME Matematikai Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába. Bővebb információ a szeminárium honlapján található.
2016.09.20 Gustaf Söderlind:   The Mathematics of Stiffness. History and Evolution of a Concept
2016.09.29 Horváth Róbert:   Qualitative properties of numerical solutions of PDE models of disease propagation
2016.10.13 Karátson János:   Equivalent operator preconditioning for elliptic problems
2016.10.20 Ladics Tamás:   Error analysis of waveform relaxation method for reaction-diffusion equations
2016.10.27 Izsák Ferenc:   Space-fractional diffusion problems: modeling and numerical solution
2016.11.10 Kovács Balázs:   Numerical analysis of parabolic problems with dynamic boundary conditions
2016.11.24 Havasi Ágnes:   Richardson extrapolation and its applications in environmental models
2016.12.01 Garay Barnabás:   Metastability of a periodic orbit


2015/2016

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Járványterjedési és populációs modellek vizsgálata

Az előadások nagyrészt V. Capasso: Mathematical Structures of Epidemic Systems, valamint F. Brauer and Carlos Castillo-Chavez: Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology könyveken alapszanak. Feldolgozunk továbbá több, válogatott tudományos dolgozatot is.
2015.09.30.  Horváth Róbert: Lineáris modellek vizsgálata, 1. rész
2015.10.07.  Horváth Róbert: Lineáris modellek vizsgálata, 2. rész
2015.10.14.  Takács Bálint: Térbeli hatások és Turing-féle instabilitások a biológiai modellekben
2015.11.11.  Farkas Zénó: Térváltozótól is függő populációs modellek
2015.11.25.  Sebestyén Gabriella:    Populációk időbeli és térbeli változásának modellezése cross-diffúziós parciális differenciálegyenletekkel


2014/2015

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Fejezetek a numerikus stabilitás elméletéből

A stabilitás fogalmával a matematika számos területén találkozhatunk, elsősorban a numerikus matematikában. Jóllehet minden részterületen másképp definiálják, a különböző stabilitásfogalmakban közös, hogy a bemenő adatokra rakódó perturbációk hatása nem növekedhet veszélyes módon fel. A szeminárium célja, hogy jobban érthetővé tegye és egységes keretek között tárgyalja ezt a fogalmat, több helyütt az analízis és a funkcionálanalízis eszközeit is felhasználva. Az előadások néhol W. Hackbusch Kieli Egyetemen tartott 2003-as előadássorozatának anyagára támaszkodnak, lásd: Wolfgang Hackbusch: The Concept of Stability in Numerical Mathematics.

Előadók: Faragó István, Horváth Róbert, Mincsovics Miklós, Havasi Ágnes, Sebestyén Gabriella, Bertók Johanna

Hálózatok és differenciálegyenletek

A szeminárium célja ismertetni a Hálózati folyamatok és differenciálegyenletek alcsoportban folyó kutatásokat a kutatócsoport tagjainak és az érdeklődőknek. Az előadások között megtalálhatóak többek között a közönséges és a parciális differenciálegyenletekre, az operátorfélcsoportokra, a kontrollelméletre és a gráfelméletre támaszkodó kutatási témák egyaránt, ami jól tükrözi a hálózatok vizsgálati lehetőségeinek sokszínűségét.

Előadók: Sélley Fanni, Bátkai András, Kunszenti-Kovács Dávid, Simon Péter, Szabó-Solticzky András, Besenyei Ádám, Sikolya Eszter, Varga Roxána, Deák Attila Gábor, Peregi Tamás, Katona Gyula Y., Titkos Tamás, Havasi Ágnes, Bodó Ágnes, Horváth Róbert, Nagy Noémi

Előadások: 2012. ősz, 2013. tavasz, 2013. ősz