2019. július 2.

MINIWORKSHOP

Gustaf Söderlind és munkatársai eredményeiből

A Magyar Tudományos Akadémia kiváló külföldi kutatók meghívására közétett pályázata keretében Gustaf Söderlind professzor úr 2019 első félévében 6 hónapot töltött a kutatócsoportunk vendégeként Budapesten. Itt-tartózkodása során négy területen folytatott közös kutatómunkát kutatócsoportunk tagjaival. Az elért eredményekről tartottunk minikonferenciát az alábbi előadásokkal:
Gustaf Söderlind:Convergence of linear multistep methods on smooth nonuniform grids
Yiannis Hadjimichael:Local error estimation and step size control in adaptive linear multistep methods
Mincsovics Miklós Emil:    Consistency, stability and convergence on nonuniform grids in elliptic BVPs
Molnár András:Runge-Kutta-Möbius methods
(A címre kattintva megjelennek a fóliák.)

2018 januárja óta:

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Alkalmazott Analízis Szeminárium

Továbbra is folytatjuk a numerikus analízis és modellezés szerteágazó területeiről szóló előadássorozatunkat a Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szeminárium keretében. Az előadások és azok kivonata a szeminárium honlapján találhatók.

2017/2018

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Alkalmazott Analízis Szeminárium

A BME Matematikai Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába. Bővebb információ a szeminárium honlapján található.
2017.09.21.  Faragó István:   Qualitatively reliable numerical models of time-dependent problems
2017.09.28. Kalmár-Nagy Tamás:   Devilish eigenvalues: hysteresis and mechanistic turbulence
2017.10.05. Zachár András:   An explicit analytic solution of a coupled first order partial and ordinary differential equation system for a discontinuous initial-boundary value problem
2017.10.12. Fekete Imre:On the zero-stability of multistep methods on smooth nonuniform grids
2017.10.19. Horváth Miklós:Inverse scattering: Mathematical properties of the phase shifts
2017.10.26 Polner Mónika:A space-time finite element method for neural field equations with transmission delays
2017.11.09. Mincsovics Miklós:What is the difference between weakly and strongly stable linear multistep methods?
2017.11.23. Lubin G. Vulkov:Adequate numerical methods for nonlinear parabolic problems in mathematical finance
2017.11.30. Yiannis Hadjimichael:   Optimal strong stability preserving time-stepping methods with upwind- and downwind-biased operators
2017.12.07. Research reports of PhD students


2016/2017

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Alkalmazott Analízis Szeminárium

A BME Matematikai Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkalmazott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István kezdeményezésére az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoporttal együttműködésben. A szeminárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (funkcionálanalízis, differenciálegyenletek, numerikus módszerek) foglalkozó kutatói kör kialakítását az intézeten belül. A szemináriummal fórumot szeretnénk biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazó kutatók számára az együttgondolkodásra. További cél az érdeklődő hallgatók (MSc, PhD) bevonása a kutatói munkába. Bővebb információ a szeminárium honlapján található.
2016.09.20.  Gustaf Söderlind:   The Mathematics of Stiffness. History and Evolution of a Concept
2016.09.29. Horváth Róbert:   Qualitative properties of numerical solutions of PDE models of disease propagation
2016.10.13. Karátson János:   Equivalent operator preconditioning for elliptic problems
2016.10.20. Ladics Tamás:   Error analysis of waveform relaxation method for reaction-diffusion equations
2016.10.27. Izsák Ferenc:   Space-fractional diffusion problems: modeling and numerical solution
2016.11.10. Kovács Balázs:   Numerical analysis of parabolic problems with dynamic boundary conditions
2016.11.24. Havasi Ágnes:   Richardson extrapolation and its applications in environmental models
2016.12.01. Garay Barnabás:   Metastability of a periodic orbit
2017.02.23. Gáspár Csaba:Meshfree solutions of elliptic partial differential equations with the method of fundemental solutions
2017.03.02. Sipos András Árpád:   Uniqueness of steady state, smooth shapes in a nonlocal geometric PDE and a model for the shape evolution of ooids
2017.03.09. Snorre Christiansen:   Gaussian curvature of piecewise flat manifolds
2017.03.16. Zsuppán Sándor:Stokes problem, related inequalities, constants and representations
2017.03.30. Kiss Márton:A Chaotic Linear Operator
2017.04.06. Liepa Bikulciene:Operator method in the theory of differential equations
2017.04.20. Csomós Petra:Innovative Integrators
2017.04.25. Tim Healey:Global symmetry-breaking bifurcation in a model for 2-phase lipid-bilayer vesicles - analysis and computation
2017.05.04. Owe Axelsson:A survey of applications of a preconditioned iterative solution method in optimal control problems, constrained by PDEs
2017.07.31. Marsha Berger:Modeling and Simulation of Asteroid-Generated Tsunamis
2017.07.31. Randall J. LeVeque:   Adjoint Error Estimation for Adaptive Refinement of Hyperbolic PDEs


2015/2016

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Járványterjedési és populációs modellek vizsgálata

Az előadások nagyrészt V. Capasso: Mathematical Structures of Epidemic Systems, valamint F. Brauer and Carlos Castillo-Chavez: Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology könyveken alapszanak. Feldolgozunk továbbá több, válogatott tudományos dolgozatot is.
2015.09.30.   Horváth Róbert: Lineáris modellek vizsgálata, 1. rész
2015.10.07.  Horváth Róbert: Lineáris modellek vizsgálata, 2. rész
2015.10.14.  Takács Bálint: Térbeli hatások és Turing-féle instabilitások a biológiai modellekben
2015.11.11.  Farkas Zénó: Térváltozótól is függő populációs modellek
2015.11.25.  Sebestyén Gabriella:    Populációk időbeli és térbeli változásának modellezése cross-diffúziós parciális differenciálegyenletekkel


2014/2015

HETENKÉNTI SZEMINÁRIUMOK

Fejezetek a numerikus stabilitás elméletéből

A stabilitás fogalmával a matematika számos területén találkozhatunk, elsősorban a numerikus matematikában. Jóllehet minden részterületen másképp definiálják, a különböző stabilitásfogalmakban közös, hogy a bemenő adatokra rakódó perturbációk hatása nem növekedhet veszélyes módon fel. A szeminárium célja, hogy jobban érthetővé tegye és egységes keretek között tárgyalja ezt a fogalmat, több helyütt az analízis és a funkcionálanalízis eszközeit is felhasználva. Az előadások néhol W. Hackbusch Kieli Egyetemen tartott 2003-as előadássorozatának anyagára támaszkodnak, lásd: Wolfgang Hackbusch: The Concept of Stability in Numerical Mathematics.

Előadók: Faragó István, Horváth Róbert, Mincsovics Miklós, Havasi Ágnes, Sebestyén Gabriella, Bertók Johanna

Hálózatok és differenciálegyenletek

A szeminárium célja ismertetni a Hálózati folyamatok és differenciálegyenletek alcsoportban folyó kutatásokat a kutatócsoport tagjainak és az érdeklődőknek. Az előadások között megtalálhatóak többek között a közönséges és a parciális differenciálegyenletekre, az operátorfélcsoportokra, a kontrollelméletre és a gráfelméletre támaszkodó kutatási témák egyaránt, ami jól tükrözi a hálózatok vizsgálati lehetőségeinek sokszínűségét.

Előadók: Sélley Fanni, Bátkai András, Kunszenti-Kovács Dávid, Simon Péter, Szabó-Solticzky András, Besenyei Ádám, Sikolya Eszter, Varga Roxána, Deák Attila Gábor, Peregi Tamás, Katona Gyula Y., Titkos Tamás, Havasi Ágnes, Bodó Ágnes, Horváth Róbert, Nagy Noémi

Előadások: 2012. ősz, 2013. tavasz, 2013. ősz